Uslovi Korišćenja

Korišćenjem elektronskog magazina The Clubber pristajete na naše uslove i pravila korišćenja koji se mogu pronaći na istoimenom sajtu. Celokupan sadržaj internet websajta The Clubber magazin (www.clubber.rs) jeste u vlasništvu istog, pri čemu su sva prava zadržana, uko­liko nije naznačeno drugačije. Takodje The Clubber magazin zadržavaju pravo promene ovih pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave, saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice uslovi korišćenja.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o Autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju “The Clubber magazinu“. Sva prava su zadržana. Svi tekstovi, fotografije, audio i video fajlovi su vlasništvo su The Clubber magazina i ne smeju se neovlašćeno kopirati i distribuirati.

Poricanje garancije

Ovaj sajt je pravljen i svaki tekst napisan sa velikom dozom brižljivosti i odgovornosti. Ipak “The Clubber“ ne daju nikakve garancije, niti odgovaraju za: tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu.

Ograničenje odgovornosti

“The Clubber“ ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran nijednom korisniku:

  • Za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu.
  • Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.

Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta

Korišćenjem ovog sajta potvrđujete svoju saglasnost sa gore navedenim uslovima korišćenja. Mi zadržavamo pravo da uslove korišćenja s vremena na vreme menjamo, tj. aktuelizujemo. Molimo Vas da uslove korišćenja proveravate s vremena na vreme, zbog eventualnih promena. Poštovani korisnici ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo Vas, kontakirajte nas ovde.