Fotografije droga koje će vas ostaviti bez daha

Verovatno nikada ne biste verovali da od prihoaktivnih supstanci mogu nastati umetničke fotografije. Da li ste verovali da ketamin, opium, speed stvarno izgelda ovako.

Nemački fotograf, Sarah Schönfeld, napravila je neverovatne fotografije pseudo-alhemije. Ona je na negativu nanosila čestice psihoaktivnih supstanci rastvorenih u vodu ili alkohol, rezulzate možete videti ispod.

o-HEROINE-900
Heroin
o-COCAINE-900
Kokain
o-DOPAMINE-900
Dopamin
o-METH-900
Met
o-OPIUM-900
Opijum
o-SPEED-900
Spid
o-ESCSTASY-900
Ekstazi
Ketamine-818x510
Ketamin
o-LSD-900
LSD
o-GHB-900
GHB
o-MDMA-900
MDMA
o-CAFFEINE-900
Kafetin