Da li se informišete o drogama koje koristite na rejvovima?

Ljudi koriste droge. Veliki broj njih. Uzimaju ih često i iz različitih razloga. Mnogi od njih su osobe koje imaju uravnotežen psihički i društveni život. To je činjenica. Takođe, dešava se da prilikom njihove upotrebe sebi i naškode. Na to su nas podsetile serije pilula ekstazija koje su pronađene, a uzrokovale su i smrt ljudi koji su ih koristili. Na kraju kao posledica došlo je do zatvaranja poznatih klubova od strane vlasti, što su bili “Cocorico” prošle godine u italijanskom Riminiju i londonski “fabric” pre samo par nedelja, objavio je Technostation.tv, dok vam ostatak teksta prenosimo u celosti.

“Stvar je ipak u tome, da bez obzira na pojedinačna mišljenja i odluke zvaničnika, ljudi će i dalje nastaviti da koriste psihoaktivne supstance. Kada se ovo uzme u obzir, dolazi se dotle da je najbolji put da se šteta pri korišćenju smanji, pružanje pravih informacija o posledicama upotrebe i načinu da se one negativne svedu na najniži mogući nivo.“

Na internetu možete pronaći različite stranice koje se bave ovim problemom. Jedan od njih je “Erowid”, neprofitni vebsajt finansiran iz donacija, koji radi na tome da stvori “balansiran i iskren pogled na droge i njihovo korišćenje, a ima za cilj da smanji štetu, poveća korist i podrži prikladnu politiku o ovom pitanju”.

“Erowid” postoji još od 1995. godine i za taj period postojanja objavio je na hiljade svedočenja korisnika o efektima, naučne studije, novosti, pravne informacije, korisne grafikone, linkove ka drugim korisnim izvorima kao i o svemu ostalom što je u vezi sa najrazličitijim vrstama psihoaktivnih supstanci. Za one koji koriste rekreacione droge u drugačijem okruženju, postoji nekoliko stranica gde mogu pronaći kakvo iskustvo mogu da očekuju kada su pod dejstvom neke od njih.

“Može se reći da postoje tri vrste ovakvih vebsajtova. Prvi, koji prikazuju dijagrame, studije o štetnosti i na celu stvar gledaju prilično konzervativno. Drugi tip predstavljaju stranice različitih neprofitnih organizacija za smanjenje štete kao što su “The Loop” u Velikoj Britaniji ili “DanceSafe” u SAD-u, koji žele da legalizuju testiranje pilula i pomognu ljudima kada za to imaju potrebu. Mnoge od ovih organizacija među svoje zaposlene uključuju bivše korisnike supstanci ili one koji ih trenutno koriste u rekreacionim dozama. Takvi članovi sa dovoljno korisničkog iskustva će moći da pomognu onima koji im se obrate, a snašli su ih neočekivani problemi sa mentalnim i fizičkim stanjem.“

Treći tip sajtova je onaj o kojima želimo više pažnje ovde da posvetimo. Jdan od njih jeste “Pillreports”. Njihova prednost je što pružaju detaljnije informacije o svakoj posebnoj supstanci koja vas zanima i uključuje: ime, fotografiju, sadržaj, način na koji deluje, ispovesti korisnika o iskustvima upotrebe koji se mogu naći na forumima. Možete poslati pitanje o supstanci koju ste kupili i unapred saznati sa čime imate posla.

Takođe možete posetiti jedan od najstarijih vebsajtova na ovu temu, Ectasydata, da biste pronašli opis pilule koje ste kupili i saznati koliku količinu supstanci sadrži u sebi i u kojoj razmeri.

“Narandžasti Tesla”, koji je prouzrokovao smrt nekoliko ljudi, nije sadržao u sebi manje od 250 miligrama MDMA-e, što je smrtna doza za prosečnu osobu. Da bi se osetio efekat korišćenja bilo je potrebno oko sat, što znači da je delovala vrlo sporo. Neki su zbog toga mislili da je jedna pilula nedovoljna da obezbedi užitak, pa su uzimanjem dodatnih doživeli predoziranje, što je prouzrokovalo smrt.

Edukujte se i uživajte odgovorno prema sebi i okolini.