Vlasti u Berlinu najavile su investiciju od milion evra u cilja smanjenja konflikta izmedju klubova i stambenih objekata.

Novim investicionim planom saniraće se buka, a čelnici Berlina ovime žele da sačuvaju klubove. Svi objekti koji posluju najmanje dve godine mogu alplicirati za ova sredstva. Početkom februara sledeće godine, nezavisni organ sačinjen od eksperata sastaće se i odrediti koji klubovi će dobiti sredstva.

Svaki klub čije se postojanje potvrdi važnim za noćni život grada će dobiti 50 hiljada evra, a oni označeni kao projekti od izuzetne važnosti dobiće investiciju od 100 hiljada evra. Klubovi će tako morati da učestvuju u smanjenju buke sa minimum 10 posto od prihoda. Klub koji primi investiciju, i ne ostane otvoren bar još dve godine, sredstva će morati da vrati.

Izvor: RA

Send this to a friend